Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kemalpaşa İzmir

Değerli Müşterimiz,

Bu Aydınlatma Metnini,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Dikkatle okumanızı rica ederiz.

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kemalpaşa İzmir oteli (“Ramada”), Doğan Metalurji Makina Ve İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Doğan Metalurji”) şirketi yatırımıdır. KVKK gereği tüm müşterilerimize karşı veri sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri sorumlusu olduğumuz kişisel verilerinizin mevzuata uygun işlenmesini sağlamak, bu bilgileri korumak ve özel hayatın gizliliği bizim için çok önemlidir.  

Doğan Metalurji, kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. Maddesinde belirtildiği gibi, kanunların, hukuki gerekliliklerin ve Ramada’nın meşru menfaatleri çerçevesinde sadece işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işler, gerektiği kadar saklar, teknik ve idari olarak korur, güncelliğini sağlar ve yetkili olan kurumlar ile paylaşır.

Ramada’da kimlik, iletişim, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri gibi kişiler verileriniz işlenir.

Kişisel verileriniz doğrudan şirketimizde, otel bilgi ve kayıt formları ve Opera Otel Otomasyon uygulamasına girilen bilgiler, +90(232)977 70 70 numaralı telefon, +90(232)877 10 05 numaralı faks veya @ramadakemalpasa.com uzantılı e-posta adresleri ile veya şirkete kayıtlı cep telefonları ile yapılan iletişim, ramadakemalpasa.com internet sitemizde bulunan bulunan iletişim formu ile bize iletilen bilgilerin toplanması ve kayıt altına alınması ile işlenir. Ayrıca, görüntülü olarak kamera sistemleri veya fotoğraf çeken cihazlar ile kişisel veri kaydedilir.

Kişisel verileriniz şirketimize internet sitemizden rezervasyon yapılmak istendiğinde yönlendirilen ve bağlı olduğumuz Wyndham Hotels and Resorts’a ait ve yurtdışında kurulu wyndhamhotels.com internet sitesi tarafından gönderilen rezervasyonlar veya bilgilerinizi kendi rızanızla paylaştığınız turizm, organizasyon veya aracı şirketler, booking.com, hotels.com, expedia.com, vb. gibi gerçek ve tüzel kişi olan 3. taraflar aracılığı ile iletilen bilgilerin toplanması ve kayıt altına alınması ile işlenir. 

Ramada’da konaklayan müşterilerimiz Oda kayıt belgesini doldurur ve imzalarlar. Bu formda isim ve soyisim, nüfus kimlik bilgileri, adres, telefon, araç plakası, e-posta ve imza bulunur. Bu formdaki bilgiler Opera Otel Otomasyon uygulamasına girilir. 

Ayrıca formda Ticari ileti izin onayı da alınmaktadır. Onay vermeniz durumunda pazarlama amacıyla size kampanya ve reklam iletileri göndereceğiz.

Kayıt sırasında yasal mevzuat gereği kimlik kontrolü yapılmaktadır.  Kimlik ibrazı zorunludur. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği kimlik bilgileriniz GBT (Genel Bilgi Toplama) işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ve sadece konakladığınız süre boyunca Emniyet Kimlik Bildirim Sistemine kayıt edilir. Oda kayıt belgesindeki alanların doldurulması veya kimlik kopyasının alınması ile bildirim için gerekli bilgiler alınmaktadır.

Kimlik taranır ve konaklama için ibaresi eklenir. Alınan kimlik taramaları Opera Otel Otomasyon uygulamasına kaydedilir.

Grup kayıtlarında, kimlik bilgilerini içeren Excel dosya listesi veya kimlik kopyaları, organizasyonu düzenleyen gerçek veya tüzel kişilik tarafından Ramada’ya gönderilir.

Restaurant, toplantı ve grup organizasyonları düzenlenmesi durumunda rezervasyonu yapan kişinin ad, soyad ve telefonu, organizasyon sahibi tarafından bildirilen isim, soyad ve telefon bilgilerini içeren katılımcı listesi kullanılır.

Alınan kimlik kopyaları/taramaları müşteri otelden ayrıldıktan sonra kesilen faturanın Türk Ticaret kanununun 21/2. maddesine göre yasal itiraz süresi olan faturanın düzenleme tarihten itibaren sekiz (8) gün içinde itiraz edilebileceği sebebi ile saklanır ve her ayın 1., 10. ve 20. günlerinde imha edilir.

Müşterilerimiz Ramada’da bulunmaları veya konaklamaları sırasında telefon, yiyecek, içecek, ütü ve kuru temizleme, otopark,  SPA, sağlıkla ilişkili veya koruyucu ürün hizmetleri alabilir. Bu hizmetler adisyon formlarında ve Opera Otel Otomasyon uygulamasında kayıt edilmektedir. Formlarda İsim, soyisim, oda numarası ve imzanız bulunur. Alınan hizmetler detaylı harcama ekstresinde görülebilir. 

Otomasyon sistemindeki bilgiler ve adisyonlar Vergi Usul Kanunu kapsamında resmi evrak niteliğinde olduğu için beş (5) yıl saklanmakta ve imha prosedürüne uygun olarak imha edilmektedir.

Gelirler İdaresinin e-belge uygulamaları ile fatura bilgileri paylaşılmaktadır ve işlenmektedir. Fatura 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenir. Vergi Usul Kanunu’na göre söz konusu saklama zorunluluğu faturanın düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş (5) yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından ise on (10) yıldır. Dolayısı ile on (10) yıl saklanarak imha edilir. 

Kredi kartı ve hesap bilgileriniz ödeme işlemlerinin yapılması amacıyla bankalar tarafından sunulan ve güvenliği sağlanan POS hizmeti kullanılarak işlenir. Ödeme kayıtlarına ait belgeler de faturalar ile birlikte aynı süre boyunca saklanır.

Otelimizde, bireysel müşterinin veya sanat, spor, ticari vb. etkinlik ve organizasyonların sorumlusunun talebi ve izni olmadan fotoğraf, video görsel kaydı alınmaz. Bu hizmet, sorumlu çalışanımız veya şirketimiz ile anlaşmalı kişi ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. 

Bireysel müşterinin veya etkinlik ve organizasyonların sahibi olan şirketin kendi sosyal medya hesaplarında yapacakları yorum ve paylaşımlar, ilgili kişilerden paylaşım izinlerini almak koşulu ile yapılabilir. Ramada bu paylaşımlardan sorumlu değildir. 

Ramada’nın İnternet sitesi ramadakemalpasa.com, Facebook /RamadaHotelSuitesKemalpasa, Twitter @ramadakemalpasa, Instagram @ramadakemalpasa ve Linkedin /ramada-hotel-&-suites-kemalpa-a-izmir hesaplarından ancak her seferinde ayrı ayrı açık rızanız alınarak paylaşım yapılacaktır. Bu hesaplar yurtdışında bulunmaktadır. Dolayısı ile yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Kişiler veya organizasyon katılımcıları dilerlerse şirketimizin yapmış olduğu paylaşımlara kendilerini ekleyebilirler, kendi görsel ve yorumlarını paylaşabilirler.

Otelimiz sahibi ve sorumluluğunda olmayan görsellerin, sosyal medya hesaplarının, internet sitelerinin ve basılı yayınların izin, saklama, dağıtım ve paylaşım hizmet ve sorumluluğu Doğan Metalurji ve Ramada’ya ait değildir.

Pazarlama faaliyetleri amacıyla, genel amaçlı kampanyalarımız ve duyurularımızı size iletebilmek için Modern Medya ve Euromessage şirketlerinin ileti hizmetlerini kullanarak size e-posta mesajları gönderiyoruz veya kendi çalışanlarımız tarafından sizi arıyoruz. Bu iletilerin gönderilebilmesi veya telefonla size ulaşılabilmesi için sizden ticari iletiler ile ilişkili 6563 sayılı Elektronik Ti̇caretin Düzenlenmesi̇ Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Oda kayıt belgesinde onay alacağız. 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi̇ Hakkında Kanun gereği Ramada’danın sunduğu internet erişimleriniz oda numarası veya kimlik numarası ile eşleştirilerek kayıt altına alınır. Bu kayıtlar en az iki sene boyunca saklanır. 

Ramada’nın meşru menfaati kapsamında ve güvenliğinizi sağlamak veya bir olay gerçekleştiğinde kanıtlarını toplamak amacıyla 7/24 kamera sistemi ile görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Kameralar saklanmış değildir ve özel hayatın gizliliğini koruyacak şekilde konumlandırılmıştır. Kamera kayıtları yirmibir (21) gün sonra otomatik olarak silinir. Sadece resepsiyonda, karşılıklı olarak Ramada’nın ve müşterimizin hizmetler, işlemler ve ödemeler ile ilgili karşılıklı haklarını korumak için sesli görüntü kaydı görünür bir kamera ile alınmaktadır.

Bakım hizmetleri kapsamında kullanmakta olduğumuz Opera Otel Otomasyon yazılımının yetkili satıcısı olan Protel firması uzaktan ve güvenli erişim yöntemi kullanarak sistemimizde erişim sağlayabilir. Ağ ve güvenlik sistemimizin bakım hizmetlerini yürüten BTE firması uzaktan ve güvenli erişim yöntemlerini kullanarak erişim sağlamaktadır. Bu firmalar ile gizlilik sözleşmelerimiz bulunmaktadır. 

Bağlı olduğumuz Wyndham Hotels and Resorts tarafından şirketler arası düzenlenmiş olan ticari sözleşmeler gereği, gelirlerin ve müşteri satış ve alınan hizmetlerin raporlanması amacıyla, şirketin meşru menfaatleri kapsamında yurt dışından güvenli erişim yöntemi ile erişilebilir.

KVKK 5. Madde (1). fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız. 

Ancak (2). fıkra kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Ramada’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; sebepleri ile kişisel veriler açık rıza aranmadan  işlenebilir.

Ramada’da özel nitelikli kişisel veri grubuna giren Sağlık Bilgileriniz toplanmaz ve işlenmez. Ancak, KVKK 5. Madde (2) fıkrası veya 6. Madde (3) fıkrası kapsamında fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması veya toplum sağlığını ilgilendiren bir hastalık, sağlık sorunu veya kaza, yaralanma gibi acil bir durum gerçekleşmesi durumunda,  olayı ve tespit edilen detayları sır saklama yükümlülüğü bulunan ve yetkili acil müdahale ekibine veya bir kamu veya özel sağlık kurumuna bildirmemiz gerekebilir. Olayın şekline ve kapsamına göre kolluk kuvvetleri bilgilendirilebilir. Gerektiğinde özel nitelikli kişisel veri paylaşımı yapılmadan bağlı bulunduğunuz kuruluşa ve yakınlarınıza size ulaşmalarını sağlamak veya olaydan haberdar olmalarını sağlamak amacı ile haber verilebilir. Her ne olursa olsun Ramada bu durumda bir veri işleme, ya da hukuk dışı paylaşımda bulunmaz, veri saklamaz.

Toplum sağlığını ilgilendiren durumlar süresince ve yasal mevzuatın getirdiği uygulamalar gereği otele giriş, konaklama, toplantı ve organizasyon katılım, otelin hizmetlerinden faydalanma gibi durumlarda, düzenli olarak tuttuğumuz kayıtlara ek olarak sizden bazı bilgiler istenebilir. Bu bilgiler, acil durumda ulaşılacak kişi iletişim bilgisi, ateş ölçümü, genel sağlık durumu hakkında anket niteliğindeki sorular, yurtdışı seyahat geçmişi, siz veya yakınlarınız ile ilgili gerçekleşmiş olabilecek sağlık ile ilgili hastalık veya hastalık belirtileri ile ilişkili durum gibi bilgilerdir. Sizden otelimizde kaldığınız süre boyunca maske gibi koruyucular kullanmanız istenebilir. Ayrıca, otelimizde bulunduğunuz süre esnasında bir hastalık görülmesi durumunda izolasyon ve karantina uygulanabileceğine dair onayınız alınmaktadır. Bu kayıtlar yetkili kıldığımız şirket çalışanları tarafından işlenebilir. Kayıtlar bu iş için belirlenmiş bir yerde yasal mevzuat gereği gerekli süre kadar titizlikle saklanır.  Daha sonra imha prosedürüne uygun olarak imha edilir.

Hukuki bir işlem yapılması gerektiğinde kişisel bilgileriniz San Hukuk Bürosu ile paylaşılabilir.

Belirtilenler dışında Ramada’da kişisel veri işlenmez, yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz ve paylaşılmaz. 

Kişisel verileriniz sadece kanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla ve/veya hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilecek ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb bir ihlal olayının tespiti durumunda KVKK 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme; aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan konularda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahipsiniz. 

KVKK’nın 13. maddesi (1). fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde, şahsen Kişisel Veri Bilgi İsteme formunu doldurarak  ve kimlik ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte ve Kemalpaşa OSGB Ankara Asfaltı Cad. 24 km Kemalpaşa 35735 İzmir, doganmakina.1@hs01.kep.tr veya kvkk@ramadakemalpasa.com  adreslerine kargo, noter, e-posta, e-tebligat (UETS) yolları ile taleplerinizi içeren bir yazı göndererek veya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz. 

Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Ramada’da kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgi için ramadakemalpasa.com/kvkk adresinden veya +90(232)977 70 70 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this